GALERIJE NAŠIH FOTOGRAFIJA

Kod ove pacijentkinje, koja ima 12 godina, uspjeli smo za 12 mjeseci upotpunosti da zube postavimo na odgovarajuće mijesto, uz zavidan estetski efekat.