GALERIJE NAŠIH FOTOGRAFIJA

Kod ove pacijentkinje je prvo urađeno čišćene zuba Air-jat-om kao i detaljno liječenje mekih tkiva,a potom su urađena tri tretmana bijeljenja zuba.Pošto su lijevi gornj centralni i lateralni sjekutići imali velike kompozitne ispune,a i sami su promjenili boju zbog endodontskog liječenja što je ostalo primjetno i nakon bijeljena,odlučeno je da se na njima urade Non-prep keramički viniri.Što je ovoj estetskoj sanaciji dalo pseban pozitivan efekat.

Kod ovog pacijenta je,kao posledica traume,došlo do frakture gornjih centralnih sjekutića.Nakon liječenja na njih su postavljeni keramički Non-prep viniri,pri tome je i razmak između ovih zuba djelomično smanjen.

Kod  ovog pacijenta lijevi centralni sjekutić je promijenio boju,kao posledica endodontskog liječenja.Na njemu je postavljen Non-prep keramički vinir koji je u estetskom,a i svakom drugom smislu ovaj slučaj jako lijepo sanirao.