GALERIJE NAŠIH FOTOGRAFIJA

Ovaj pacijent je izgubio lijevi gornji centralni sjekutić,kao posledica traume.Atraumatskim vađenjem ostatka korijena urađena je imedijantna implantacija(implantat:Nobel active),postavljen je zamjenik za kost(Ksenograft:Bioos) i aplikovana je resorptivna membrana.Nakon vremena mirovanja (četiri mjeseca) postavljena je metalokeramička krunica.

Ovaj pacijent je izgubio sve zube u gornjoj vilici kao posledica parodontopatije.Ugrađeno mu je šest implantata(Biohorizons laser-lock).Nakon vremena mirovanja(tri mjeseca) pacijent je dobio metalo-keramički most od dvanaest članova.

Kod pacijenta su ugradjena tri implantata u prijedjelu gornje desne dvojke i gornje lijeve jedinice i dvojke.

Kod pacijentkinje je ugradjen implantat u predjelu gornje desne jedinice. Nakon toga je postavljen provizorni fiksni protetski rad da pacijentkinja u periodu čekanja opterećenje implantata ne bi bila bez zuba. Takodje ovaj rad predstavlja i izlazni profil za formiranje interdentalnih papila.