GALERIJE NAŠIH FOTOGRAFIJA

Ovaj pacijent je izgubio donje centralne sjekutiće,brušenjem lateralnih sjekutića je dobio fiksni protetski rad.

Ova pacijentkinja je usled traume izgubila krunicu lijevog gornjeg centralnog sjekutića.Pošto je korijen ovog zuba bio korektno izliječen urađena je nadogradnja a potom i metalo-keramička krunica na ovom zubu.

Ovaj pacijent je imao velikih problema sa mekim tkivima(desnima),sa čvrstim zubnim tkivima(karies) kao i problema sa poremećajem položaja pojedinih zuba.Nakon liječenja mekih tkiva(desni),kao i pojedinih zuba urađene su krunice od bezmetalne keram

Kod pacijentkinje je uradjen mobilni protetski rad (proteza) od elastičnog brefleks materijala koja se idealno uklopila u dosta tešku situaciju u njenim ustima.